Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig

Beeld niet aanwezig

Maria van Jessekerk, Delft


24 aug 2023:

Deo Sacrum 300 jaar!

Actueel:


Vakantie periode van 5 juli
tot 20 augustus 2024,
maar Deo Sacrum blijft wel
zingen tijdens de vieringen

(zie pagina "links" -> 'RK Delft' -> 'Menu' -> 'Vieringen')

Beeld niet aanwezig
Deo Sacrum: 300 jaar, apr 2023,
(foto Hielke Grootendorst)